ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ תשא, פ' פרה, י"ח אדר, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ תשא, פ' פרה, י"ח אדר, ה'תשפ"ג - שנת הקהל