ב"ה

התוועדות ט"ו בשבט תשל"ה

יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל