ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשפ"ג - שנת הקהל