ב"ה

חלק רביעי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ בא, ו' שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל