ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ויגש, ט' טבת, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשפ"ג - שנת הקהל