ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ מקץ, שבת חנוכה, אדר"ח טבת, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, אדר"ח טבת, ה'תשפ"ג - שנת הקהל