ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ וישב, שבת חנוכה, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשפ"ג - שנת הקהל