ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשפ"ג - שנת הקהל