ב"ה

חלק חמישי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל