ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשפ"ג - שנת הקהל