ב"ה

משיחת פורים, ה'תשל"ו

יוצא לאור לימי הפורים, ה'תשפ"ג - שנת הקהל