ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ויקהל-פקודי, כ"ה אדר, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ש"פ ויקהל-פקודי, כ"ה אדר, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל