ב"ה

ביאור בקאפיטל קכ"ב - משיחת כ"ף מרחשון ה'תשמ"ב

יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל