ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשפ"ג - שנת הקהל