ב"ה

מאמר ד"ה וישלח יהושע, ה'תשמ"ב

יוצא לאור לש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"ג - שנת הקהל