ב"ה

שיחת מוצאי ש"ק בראשית, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשפ"ג - שנת הקהל