ב"ה

התוועדויות תשכ"ד

התוועדות ב, המשך להתוועדות יום שמחת-תורה - בלתי מוגה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה", בחדרו הק'
לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק'