ב"ה

התוועדויות תשי"ז

י"ל יו"ד כסלו תשי"ז
קונטרס חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תשמ"ז