ב"ה

התוועדויות תשכ"ה

משיחות יו"ד שבט, וש"פ בשלח י"ג שבט, ה'תשכ"ה - בלתי מוגה
בהכינוס העשירי דנשי ובנות חב"ד תחיינה