ב"ה

התוועדוית תשכ"ו

לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק' - בלתי מוגה