ב"ה

התוועדויות תשמ"ט

לתלמידים ותלמידות - "צבאות השם" שיחיו
לאחרי תפילת ערבית - בלתי מוגה
לאחרי תפילת ערבית - בלתי מוגה
לאחרי תפילת ערבית - בלתי מוגה