ב"ה

שובה ישראל, ש"פ וילך, שבת שובה, ו' תשרי ה'תשמ"ט