ב"ה

חלק משיחות ח' ט' וי"א תשרי ה'תשמ"ט

תרגום מאידית