ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לתלמידים שיחיו ערב יום הכיפורים ה'תשמ"ט

בבית הכנסת - לפני כל נדרי