ב"ה

שיחת יום חמישי, מחרת יום הכיפורים ה'תשמ"ט

לאחר תפילת שחרית