ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאורחים שי' בעת ביקורו בסוכה - ליל א' דחג הסוכות ה'תשמ"ט

בלתי מוגה