ב"ה

שיחת ליל ה' דחג הסוכות ה'תשמ"ט

לאחרי תפילת ערבית - בלתי מוגה