ב"ה

שיחת יום ד' דחג הסוכות, ח"י תשרי, ה'תשמ"ט

לתלמידים ותלמידות - "צבאות השם" שיחיו