משיחות ש"פ בראשית, מבה"ח מר-חשון, ה'תשמ"ט

תרגום מאידית