ב"ה

השלמות לשיחת ש"פ וילך, שבת שובה, ו' תשרי ה'תשמ"ט

השלמות לשיחות דלעיל