התוועדויות תשי"ב

לעסקני ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש, בחדרו הק'
בעת עריכת סיום על מסכת סוטה, בחדרו הק'
לתלמידות המסיימות ד"בית-רבקה" תחיינה, בחדרו הק'
בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")
להתלמידים הנוסעים בשליחות ה"מרכז לעניני חינוך", בחדרו הק'