ב"ה

התוועדויות תש"כ

לעסקני ישיבות תומכי תמימים ליובאַוויטש, בחדרו הק'
לקבוצת סטודנטים מארגון "הלל" בניו-יארק, בחדרו הק'
למשתתפות ב"קאָנווענשאָן" של נשי ובנות חב"ד
למדריכות הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה" - בלתי מוגה
לתלמידי הכתה המסיימת בישיבת "אהל משה" - בלתי מוגה
במחנה-קיץ "גן ישראל", סוואַן-לייק, ניו-יאָרק - בלתי מוגה
במחנה-קיץ "אמונה", גרינפילד פּאַרק, ניו-יאָרק - בלתי מוגה
קונטרס ג' דסליחות - תשמ"ט