ב"ה

משיחת יום ב' דחג השבועות תנש"א

בענין תורה חדשה מאיתי תצא