ב"ה

משיחות ש"פ נשא, י"ב סיון תנש"א

התוועדויות א' וב'