ב"ה

יחידות לקבוצת חתני בר מצוה ובנות מצוה והוריהם שיחיו

ט' סיון תנש"א