ב"ה

שיחת יום ד' פ' נשא, ט' סיון תנש"א

ביחידות כללית לאורחים שיחיו