ב"ה

משיחות ש"פ במדבר, ערב חג השבועות ויום ב' דחג השבועות תנש"א