ב"ה

ר"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א ליל ב' דחג השבועות תנש"א

לקהל שיחיו שחזרו מתהלוכה