ב"ה

מאמר צו את בני ישראל גו' והקריתם תרל"א

י"ל לש"פ מטו"מ ה'תשס"ו