ב"ה

מאמר ושננתם לבניך תרל"ט

י"ל לש"פ ויחי ה'תשס"ה