ב"ה

מאמר דבר גו' ואמרת גו' אל מול פני המנורה

י"ל לזאת חנוכה ה'תשס"ה