ב"ה

מאמר צעקו והוי' שמע תרל"א

י"ל לש"פ ויצא תשס"ה