ב"ה

מאמר וה' פקד את שרה תרל"א

י"ל לש"פ וירא תשס"ה