ב"ה

מאמר ויאמר גו' לך לך תרל"א

י"ל לש"פ לך לך תשס"ה