ב"ה

מאמר אנכי אנכי הוא מחה פשעיך תר"מ

י"ל לוא"ו תשרי תשס"ה