ב"ה

מאמר והי' הנשאר בציון תרל"א

י"ל לש"פ שופטים תשס"ד