ב"ה

תורת שמואל - מים רבים תרל"ו

י"ל ראש חודש סיון תשע"ה