ב"ה

מאמר יום טוב של ראש השנה תרל"ב

י"ל לראש השנה תשס"ז