ב"ה

מאמרים ת"ר נר חנוכה; בתולה נישאת תרל"א

י"ל לימי החנוכה ה'תשס"ה