ב"ה

מאמר אז תשמח בתולה במחול תרל"ט

י"ל לש"פ וישלח תשס"ה